Ons leven begint bij 50!

ESAN bestaat sinds 1 januari 2017. Wij zijn de opvolger van de ANBO-afdeling Geuzenveld-Slotermeer. Wij zijn sinds 18 juli 2018 een Stichting en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK-72179937.

Het hoofddoel van ESAN is het stimuleren en activeren van senioren om zo lang mogelijk vitaal en energiek te zijn en daardoor tevreden oud te worden.

ESAN is energiek, activerend, stimulerend, vernieuwend, naar buiten gericht, flexibel, samenwerkend en, waar nodig, ondersteunend. Wij streven ernaar dat iedereen zo gelukkig mogelijk oud wordt.

Wij dragen hieraan ons steentje bij door:

 • Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor senioren door senioren
 • Het versterken van zelfinzicht
 • Het stimuleren van senioren om hun talenten voor elkaar in te zetten en zich verder te ontplooien

De Gemeente Amsterdam en het stadsdeel Nieuw-West onderschrijven ons streven en waarderen onze werkzaamheden zeer. Ieder halfjaar brengt ESAN een Nieuwsbrief uit en iedere maand verspreiden we een activiteitenkalender.

Het bestuur bestaat uit:
Hans van Muijen (voorzitter)
Ton Bakker (penningmeester)
Marijke Ruiter (algemene bestuurlijke zaken)
Joke Veldkamp (activiteitencoördinatie)
Evert van Maanen (externe contacten)

Guusje Welsing is onze ambassadeur

De volgende commissies ondersteunen het bestuur:

 • PR-commissie
 • Vrijwilligerscommissie

Daarnaast heeft ESAN een geschillencommissie en een vertrouwenspersoon.

De volgende commissies zijn actief bij ESAN:

 • Ontmoeting en ontspanning
 • Ouderen en gezondheid
 • Educatie
 • Cultuur
 • Activiteiten
 • Koor