ESAN

Hoe ziet ESAN eruit?

De organisatie bestaat uit vier kringen:

1. De Kring Activiteiten.
Deze kring bestaat uit tal van sub-kringen. Voor elke activiteit is er een sub-kring met verantwoordelijke vrijwilligers die zelfstandig en zelfvoorzienend de activiteit uitvoeren.

2. De Kring Externe communicatie en PR.
Deze kring geeft de Nieuwsbrief uit, werkt aan een eigen website en neem deel aan externe overleggen

3. De Kring financieel beleid en beheer.
Deze kring zorgt voor de (half)jaarlijkse financiële overzichten, maakt een jaarbegroting en een balans, doet aan fondsenwerving en vraagt subsidies aan en beheert een steunfonds voor senioren die om financiële redenen niet kunnen deelnemen aan onze activiteiten.

4. De Kring Beleid en coördinatie.
Deze kring zorgt voor inhoudelijk beleid, ondersteunt actieve vrijwilligers, activeert nieuwe vrijwilligers en zorgt voor een vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur van Stichting Eigenwijks.

De kring Beleid en coördinatie bestaat uit vier mensen te weten:
Evert van Maanen, Marianne van den Hoek, Ton Bakker en Joke Veldkamp

Het aantal vrijwilligers dat zich jaarlijks inzet bedraagt 60 personen. Zonder hen houdt ESAN op te bestaan.

 

Het beleidsteam:

Evert van Maanen
Voorzitter


Marianne van der Hoek
PR en Communicatie


Joke Veldkamp
Interne coördinator


Ton Bakker
Penningmeester


De vrijwilligers:

 

De vrijwilligers zijn gegroepeerd per activiteit. Zo is er voor het eetcafé in Het Honk een kookgroep, een bargroep en een bedieningsgroep.

Ieder jaar wisselt de samenstelling van de teams. We streven ernaar zoveel mogelijk vrijwilligers in te zetten zodat mensen hun talenten kunnen blijven inzetten, verder ontwikkelen én maatschappelijk participeren.