OVER ESAN

Ons leven begint bij 50!

Het hoofddoel van ESAN is het stimuleren en activeren van senioren om zo lang mogelijk vitaal en energiek te zijn en daardoor tevreden oud te worden.

Wij dragen hieraan ons steentje bij door:

  • Het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor senioren door senioren
  • Het versterken van zelfinzicht
  • Het stimuleren van senioren om hun talenten voor elkaar in te zetten en zich verder te ontplooien

Daarmee bereiken we dat leeftijdgenoten uit Nieuw-West met elkaar in contact komen. Wij willen dat alle senioren mee kunnen doen door onze activiteiten kosteloos of tegen een lage prijs aan te bieden. Mensen die een activiteiten niet kunnen betalen kunnen een beroep doen op het ESAN Steunfonds.


ACTIVITEITEN
Onze activiteiten zijn heel divers en het zijn niet alleen maar hele leuke activiteiten, sommige zijn ook erg nuttig. Zo nu en dan schuiven ambtenaren aan die kunnen helpen bij het aanvragen van bijvoorbeeld woningaanpassingen of subsidies.


SPECIALE PROJECTEN
Naast onze activiteiten zijn er twee projecten die niet elders op deze website worden genoemd, omdat zij een projectmatig concept hebben:

HET VERHAAL VAN INDISCHE OUDEREN IN NIEUW-WEST
ESAN wil het verhaal vertellen van de  Indische Nederlanders, die zich vanaf de jaren vijftig vestigden in Nieuw-West. Voor dat doel willen we 10 to 15 ouderen interviewen over hun ervaringen. We willen daar graag een mooi boekje van maken. De publicatie wordt geschreven door Wendela Gronthoud, schrijfster bij het ‘Levensboekenproject bij ESAN’. Wendela is een dochter van Indische ouders die in 1950 met de ‘Johan van Oldenbarnevelt’ naar Holland kwamen.

Bent u van Indische afkomst? Heeft u al heel veel kroonjaren gevierd en woont u al lang in dit stadsdeel, dan zijn wij benieuwd naar uw relaas! Wij ontvangen hiervoor subsidie van de Stichting Maagdenhuis.

Heeft u interesse, neem contact met ons op met behulp van het contactformulier.

HET PROJECT LEVENSBOEKEN
Sinds 2014 brengt ESAN (vrijwillige) schrijvers samen met ouderen die hun levensverhaal willen laten optekenen met een mooi boek als resultaat. Zo kunnen senioren terugblikken op hun leven of hun nageslacht iets meer laten weten over hun leven of dat van hun ouders. Het kost de verteller ongeveer zeven tot twaalf gesprekken van ongeveer twee uur en tijd om foto’s en andere documenten te verzamelen. Het project wordt afgesloten met een feestelijke boekpresentatie. Ook nieuwe schrijvers zijn welkom. ESAN zorgt voor uitgebreide begeleiding. Wij ontvangen hiervoor subsidie van de Gemeente Amsterdam.

Heeft u interesse, neem contact met ons op met behulp van het contactformulier.


HET BESTUUR:
Hans van Muijen (voorzitter)
Ton Bakker (penningmeester)
Marijke Ruiter (algemene bestuurlijke zaken)
Joke Veldkamp (activiteitencoördinatie)
Evert van Maanen (externe contacten)

ESAN heeft meerdere commissies die het bestuur ondersteunen.


VRIJWILLIGERS
ESAN werkt op dit moment met ongeveer 70 vrijwilligers. Onze vrijwilligers zetten zich met veel plezier samen met anderen in en betekenen daarmee veel voor onze organisatie. Wij zijn trots op onze vrijwilligers. Zij vormen de kern van de ESAN-organisatie. Want hoe leuk is het om je vaardigheden in te zetten en te zien hoe je er anderen gelukkig mee maakt?

Wij laten de waardering over onze vrijwilligers ook blijken door een aantal activiteiten: wij bieden hen cursussen of training om inzichten te versterken en vaardigheden te vergroten. En dan is er natuurlijk onze jaarlijkse feestelijke vrijwilligersbijeenkomst.

ESAN is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten voor:

  • Administratieve werkzaamheden (2 dagdelen per week)
  • Het verzorgen van de catering, koffie en thee bij diverse activiteiten
  • Het mee helpen organiseren van activiteiten in teamverband
  • Bestuurlijk werk (bv een secretaris)
  • Het geven van lezingen of cursussen.

VERTROUWENSPERSOON
Zijn er binnen ESAN situaties die u als vrijwilliger of als deelnemer aan een activiteit zorgelijk vindt en kunt u dit niet bespreekbaar maken met de desbetreffende vrijwilliger die de leiding heeft of met een of meerdere bestuursleden, dan kunt u een afspraak maken met een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal aandachtig en zorgvuldig naar u luisteren en de signalen (zonder namen te noemen) bespreekbaar maken in het bestuur.

Wilt u contact opnemen met de vertrouwenspersoon? U kunt Roel Dijk bereiken via 06 537 16 662.


Ieder half jaar is er een Nieuwsbrief met alle nieuwe activiteiten. Die ligt bij Huizen van de Wijk, Buurthuiskamers en in de bibliotheek. U kunt de Nieuwsbrief ook aanvragen via het contactformulier op deze website.

U kunt zich ook opgeven voor onze mailing. Dan sturen wij u een aantal keren per maand digitale flyers toe om u attent te maken op speciale activiteiten.


ORGANISATIES WAAR WIJ MEE SAMENWERKEN